“ TO MAKE IT HAPPEN ”
title

Our websitie is under construction and we will move our company to an other adres at the end of 2022.Westerbrink:

An independent and innovative consultancy company with focus on the business- and legal side of the pension industry in Europe.


WESTERBRINK is een onafhankelijk en onderscheidend consultancybedrijf dat zich richt op de bedrijfskundige kant van de pensioensector.De nationale ontwikkelingen in de pensioensector ( implementatie pensioenakkoord) vragen voortdurend om strategische heroverwegingen bij onze opdrachtgevers.

Deze uitvoerende partijen worden daarbij uitgedaagd om toegevoegde waarde te blijven bieden voor de deelnemers, gepensioneerden en slapers in deze snel veranderende pensioenwereld.


WESTERBRINK helpt deelnemers en gepensioneerden hun rechten te verkrijgen door individuele acties/claims of collectieve acties via een claimstichting.

John Westerbrink is bestuurslid van een pensioenfonds namens de gepensioneerden en bestuurder van de Claimstichting Pensioen. 


icon_strategie.png

Strategyicon_uitbesteding.png

Program Managementicon_governance.png

Governance & Riskicon_pepp.png

PEPP Knowledge Centreicon_legal.png

Legal


ADRES
WESTERBRINK


TELEFOON
E-MAIL
WEBSITE


KVK
BANK
BTW
28106399
NL40FVLB0260315966
NL814700135B01
WESTERBRINK | Disclaimer - Privacy | Algemene voorwaarden | Credits |