“ TO MAKE IT HAPPEN ”
title

Services aan onze klanten:

Verantwoordingsorganen

Raden van Toezicht

Pensioenfondsbestuurders

Toezichthouders

Vakbonden en vakorganisaties

Ouderen bonden

Politieke partijen

Consultants

Vermogensbeheerders

Verzekeraars

Pensioen Uitvoerders

STRATEGY


PROGRAM MANAGEMENT


GOVERNANCE & RISK
WORKING METHOD


SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Wij werken volgens het BOB-model:
Eerst Beeldvorming, vervolgens Oordeelsvorming en dan pas Besluitvorming.


ADRES
WESTERBRINK


TELEFOON
E-MAIL
WEBSITE


KVK
BANK
BTW
28106399
NL40FVLB0260315966
NL814700135B01
WESTERBRINK | Disclaimer - Privacy | Algemene voorwaarden | Credits |